« Kattegave | Main | Marskens Hemmelighed »

Raaaaaarg!

Cybercity - net, der ikke virker. Hvis små, hvide mus skulle løbe spidsrod mellem katte på crack hele vejen igennem Holte med hver bit og byte bundet ved halen, ville det være mere stabilt internet. Mit modem ryger af hver 1-3-5-10 minut, og på igen. Og af igen. Og på igen. Og af igen. Og på igen. Og af igen. Det kan man så ikke spille WoW med. Og Cybercity har klogeligt valgt at lukke deres internet support efter 17. Jeg er den bitreste kunde i verden. Jeg har en lortenetudbyder. Og intet net.

 

Posted on lørdag, juni 30, 2007 at 09:13PM by Registered CommenterAlexK in | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (2)

Bed dem om at lave en "pakketest" på din linie.
Vi har for nyligt fået opgraderet til "op TIL 20Mbit". Og i første omgang kørte vi med 15Mbit, men det var også noget ustabilt, og der var lidt for stort pakketab. Så blev den sat ned til 12Mbit, og nu kører det stabilt.

- men det kan jo også være en oversvømmet central eller andet...

sø, juli 1, 2007 at 07:57PM | Unregistered CommenterNick
Nej, problemet har været der i månedsvis - jeg havde bare en ekstra sur aften. Jeg har nu fået skruet ned til 4M, men bliver stadig smidt af om aftenen/natten, så det er tilbage til supporten og jamre mig igen. Nøj, hvor jeg savner Stofanet.
to, juli 19, 2007 at 12:12AM | Unregistered CommenterAlex

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.