« Raaaaaarg! | Main | Så tæt på »

Marskens Hemmelighed

To kolde, smertende håndled, der ikke skal røre en computer et stykke tid. En fladtrykt bagdel. Et overtræk på iTunes for mere, mere, mere stemningsmusik. En tom nescafé-dåse i økonomiklassen. 55079 ord, 300378 tegn, plus alle omskrivningerne.

Marsken Hemmelighed er afleveret til endelig redigering. Jeg kan ikke beskrive min lykke.

Jeg er så træt. Og glad.
Posted on lørdag, juni 23, 2007 at 08:44AM by Registered CommenterAlexK in | Comments3 Comments | References1 Reference

PrintView Printer Friendly Version

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: gregers
    Director Mike Smith and producer/ editor John Gilbert talk about creating The Lost Children, a Charter funded 13 part historical kidult series with a reported budget of 4 million that? s currently screening on TV2.

Reader Comments (3)

Jeg er sgu lidt stolt af dig. Tillykke. Og så synes jeg det er lidt sejt at have en forfatterven : )
ti, juni 26, 2007 at 02:40PM | Unregistered CommenterJorgo
Jamen, lidt tak. :)
on, juni 27, 2007 at 03:25AM | Unregistered CommenterAlex
Også et tillykke herfra. Det er godt gået, Alex :)
to, juni 28, 2007 at 10:59AM | Unregistered CommenterNick

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.