« Dagens ord: Attraphjem | Main | Dagens tredje ord: Frilandspolitiet »

En dag i servicedesken

Posted on onsdag, februar 24, 2010 at 12:16AM by Registered CommenterAlexK | Comments3 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (3)

haha
er det en AlexK kreation?
to, februar 25, 2010 at 02:01PM | Unregistered Commenteren fan
Ja, med lidt hjælp fra internettet. Fiskebilledet er tyvstjålet og photoshoppet, og taleboblerne er lavet via Superlame.com. Det var en dejlig overspringshandling på en times tid :)
to, februar 25, 2010 at 02:38PM | Unregistered CommenterAlex
Hahaha! :-D

Som "ham der ved noget om det der EDB" i familien bløder mit hjerte for dig.

"JA NU ER DEN HELT GAL! Den er gået helt i sort og den der røde ting blinker nede i hjørnet og så klikkede jeg på det den spurgte mig om... nej jeg så ikke hvad det var... så jeg ved ikke hvorfor den blinker og er gået i sort. Tror du der kan være trojanske heste løs på C-drevet? Hallo? ... Hvorfor græder du?"
lø, februar 27, 2010 at 07:16PM | Unregistered CommenterMorten

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.