« Dagens ord: Buffetbrænding | Main | Dagens andet ord: Krykfaktor »

Dagens ord: Godtepose

Lille, sort plastikpose med omhyggelig knude i toppen og en blød, rund vægt i bunden. Bør ikke åbnes.

Hvis man går sig en tur ved aftenstide i større danske byer kan man finde godteposer overalt på gader og stræder hvor der luftes hunde. De ligger diskret ved plankeværker, langs mure og på hjørnerne. Nok dikterer folkestemningen at det ej er comme il faut at lade sin hund skide på fortovene som i de gode, gamle dage, men at man dertil skal finde sig i at skulle bære sagerne hjem i jakkelommen, der går grænsen. Ud fra tætheden af godteposer på byens fortove burde man ofte se hundeluftere der med rynket pande og spids mund tager hånd om lorten, men senere med slet skjult skadefryd lader posen glide af hænde når ingen kigger. Hævnen er sød. Og lige til at samle op igen.

Posted on torsdag, oktober 21, 2010 at 01:18PM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.