« Dagens ord: Godtepose | Main | Dagens ord: Kavalergang »

Dagens andet ord: Krykfaktor

Det hemmelige tal som betegner ens niveau af usselhed og dertil påkrævede ynk, når man er på krykker. Krykfaktor bruges blandt andet til at udregne hvem der har mest ret, når pensionist med slingreben og stok og yngre dame på krykker støder hornene sammen over det forreste handicapsæde i bussen. Krykfaktor tæller også i køen ved kassen, hvor man ikke længere får ballade for at slå andre mennesker mere eller mindre tilfældigt over skinnebenene eller skubbe sin indkøbskurv ind i deres knæhaser. Sidst, men ikke mindst, gør krykfaktor det fuldstændigt lovligt, undskyldeligt og forståeligt at man optræder i joggingbukser med hængerøv ved højlys dag, selv i det indre København.  

Posted on onsdag, oktober 20, 2010 at 12:52AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.