Main | Dagens ord: Godtepose »

Dagens ord: Buffetbrænding

Den forvirrede malstrøm der opstår omkring midten af en buffet, når to køer uafhængigt af hinanden er opstået i hver sin ende, fordi der tilsyneladende er de samme slags retter på hver side, og man kan vel for fanden ikke blive ved med at stå og vente mens folk stikker i salaten efter kyllingestykker og roder efter det sprødeste stykke på kødfadet. Midtvejs kværner folk og tallerkener hjælpeløst mod hinanden i buffetbrændingens greb, mens den ene rækker over den anden, og der mumles undskyldende, og skosnuder træder over skohæle, og ingen kan rigtigt finde ud af hvem der skulle til først, og undskyld mig, men det er da alligevel forskellige retter på hver side, er det ikke.

Posted on søndag, oktober 24, 2010 at 12:23PM by Registered CommenterAlexK in | Comments1 Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (1)

jaja det er meget fint men vi vil have flere billeder af månen!
ti, oktober 26, 2010 at 02:03AM | Unregistered Commenteren fan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.