« Dagens ord: Kavalergang | Main | Dagens ord: Attraphjem »

Dagens ord: Flødekrølle

Den præcise stilling en kattehale antager når halens ejer har fået piskefløde i sin skål. En smuk skrue over ryggen, og en halv drejning fra at være en fuldendt grisekrølle.

Posted on torsdag, oktober 14, 2010 at 04:52PM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.