« Dagens andet ord: Skadefrom | Main | Dagens udtryk: Collateral Damage »

Dagens ord: Nidglo

At nidglo. Jeg nidglor. Du nidglor. Han nidglor. De nidglor.

Dét forlængede blik man sender et andet menneske i en stillekupé, når vedkommende med største selvfølgelighed haler en lystigt spillende mobil op af lommen og giver sig til at redegøre for præcist hvornår toget mon er ved næste station, og om der skal købes ind til aftensmaden før eller efter afhenting på stationen. Som oftest praktiseret af ældre mennesker i pæne frakker.

Forløberen for nidglo hedder vanblik; den flakkende, fordækte stirren, der tilfalder ham fyren på sædet overfor med ølflasken en tidlig tirsdag formiddag. 

Posted on søndag, oktober 25, 2009 at 11:19PM by Registered CommenterAlexK | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.