« Dagens ord: Nidglo | Main | Dagens andet ord: Toiletsmil »

Dagens udtryk: Collateral Damage

De indkøb, som uværgeligt sker, når man lige skal ned i Brugsen eller Irma eller Fields efter en liter mælk, og man kommer hjem med fire bæreposer stoppet til kanten med tøj (fantastiske tilbud!), brugskunst (jamen, hvornår kommer den ellers på tilbud?) og økologiske luksusfødevarer (jamen, det har jeg fortjent!). Det kunne ikke være anderledes. Sådan var det. Hvor der handles, der fyldes poser. I det mindste huskede man mælken. Næh. Doh. Heldigvis har døgnkiosken åben. Det er heller ikke så dyrt igen.

Posted on lørdag, oktober 24, 2009 at 12:29PM by Registered CommenterAlexK | Comments1 Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (1)

- Collateral Damage lavet af impulskøb :)
ma, august 16, 2010 at 11:19AM | Unregistered CommenterMonica

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.