« Dagens andet ord: Toiletsmil | Main | Dagens ord: Køfjæsing »

Dagens ord: Kummeflugt

Kummeflugt sker typisk på deletoiletter hvor der kun er ganske få båse. Især dem hvor væggen stopper 15 centimeter fra gulvet, så man kan se skoene inde ved siden af.

Den aktive part i kummeflugten sidder i ro og mag og passer sit, og har måske egentlig planlagt at blive der et stykke tid. Pludselig hører man yderdøren gå op. Døren til båsen ved siden af bliver åbnet og lukket og låst. Nogen sætter sig til rette derinde. Sukker måske dybt. Lyden af en avis eller et blad, der bliver foldet ud. Så ved man godt hvad det handler om. Kummeflugten sætter ind.

Alle ved at man ikke kan ikke blive siddende dér med en fremmed lige på den anden side af 25 milimeter dårligt malet spånplade. Der vil være Lyde. Og Andre Ting. Man flår desperat et stykke toiletpapir til sig, og håber at den anden fatter pointen. Famler med bukser og spænder og knapper og elastikker og knoppen til at trække ud, mens man halvt allerede har låst op og er på vej ud, og ikke rigtigt vasker hænder og sætter gang i håndtørreren for at dække over det.  

Den erfarne kummeviger er ude af døren og over alle bjerge før den anden også står derude ved håndvasken, med toiletsmilet skruet på ansigtet og sæbevåde hænder. Man vil ikke genkendes, ikke tales til, slet ikke været tvunget til at hilse på nogen på toilettet, selvom det ikke rigtigt betyder noget, men det gør det alligevel.

Ganske sjældent gribes begge parter af kummeflugt. Så kan det hurtigt blive nogle lange 15 sekunder under håndtørreren.

Posted on fredag, oktober 23, 2009 at 10:38PM by Registered CommenterAlexK | Comments1 Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (1)

Sikke mange spaendende nye ord der er kommet til herinde!

Lige med hensyn til kummeflugten, saa taenker jeg om det ikke netop har vaeret med den i tankerne at japanerne har hooket deres kummer op til smaa hoejtalere der begynder at spille sjaelevederkvaegende lufthavnsmusik saa snart braettet gaar op?
ti, oktober 27, 2009 at 10:06AM | Unregistered CommenterJacob

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.