« Dagens ord: Køfjæsing | Main | Dagens ord: rygernid »

Dagens ord: Vaginahvæs

Den næsten uhørlige udveksling mellem to kvinder i det øjeblik de støder indkøbsposerne mod hinanden i en dør, fordi ingen af dem havde tænkt sig at holde tilbage for den anden, og begge nu mister coolness. Ikke at forveksle med katte, der spytter af hinanden på flisegange.

Vaginahvæs optræder også på toiletter, hvor kvinder mødes foran spejlet, og den ene uden egentlig at ville det lidt skygger for den andens line-of-lipstick til spejlet, og til fester i dét vægtige øjeblik hvor den ene indser, at den anden faktisk ikke har taget på siden sidst - tværtimod - og hendes smil siger det hele. Vaginahvæs etablerer rangorden på splitsekunder, og udøves ofte under søde smil og udskudte hofter. Ligesom kattetrin, hundefløjter og henstillinger omkring opvask kan vaginahvæs ikke høres af mænd. 

Posted on torsdag, oktober 22, 2009 at 02:07AM by Registered CommenterAlexK | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.