« Sangen Om National Geographic | Main | Jeg læser klart de forkerte bøger »

Arrrr!

Fra dr.dk:

Et 500 år gammelt skibsvrag er blevet fundet ud for Namibias kyst. Skibet viste sig at være fyldt med guldmønter og bronzekanoner (link til artikel)

Jeg er glad! Det varmer mit barnehjerte, at der stadig ligger gamle, spanske skibe fyldt til randen med gulddubloner og kanoner i dybderne. Arrr! Det er et hak til den oplyste, moderne, velopdagede, velorganiserede og overeksponerede verden, jeg antages at leve i. Flere kanoner! Flere gigantiske blæksprutter, der dvæler i dybet og holder øje med de ærgerrige, intetanende landdyr.


 

Posted on torsdag, maj 1, 2008 at 03:50PM by Registered CommenterAlexK in | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (2)

- bare det ikke er nAaarrreguld ;)
to, maj 15, 2008 at 08:38PM | Unregistered CommenterNick
lø, juni 14, 2008 at 06:59PM | Unregistered CommenterUlrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.