« Dagens ord: gyllerynke | Main | Arrrr! »

Sangen Om National Geographic

Melodi: The 12 Days Of Christmas

Det var en forårs måned
En mand han ringed' op
2 gratis blade
Og en rygsæk til udendørs brug

Han sagde kære kunde
Vi vil belønne dig
2 gratis blade
(men du skal købe)
Og en rygsæk til udendørs brug

Jeg sagde hvilken gave
Har jeg mon den fortjent
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
Og en rygsæk til udendørs brug

Det var i juni måned
Det første blad kom frem
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
Og en rygsæk til udendørs brug

Det var i juli måned
En regning dukked' op
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
Og en rygsæk til udendørs brug

Jeg havde fået en gave
Sådan jeg det forstod
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
(rykker og gebyrer)
Og en rygsæk til udendørs brug

Et girokort jeg modtog
Og lagde væk et sted
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
(rykker og gebyrer)
(nu vi bliver dyre)
Og en rygsæk til udendørs brug

Og der kom flere blade
Og flere blade til
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
(rykker og gebyrer)
(nu vi bliver dyre)
(advokat vi hyrer)
Og en rygsæk til udendørs brug

Men det var jo en gave
Næh, du er abonnent
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
(rykker og gebyrer)
(nu vi bliver dyre)
(advokat vi hyrer)
(bladet ej er opsagt)
Og en rygsæk til udendørs brug

Og det var julens måned
Det kosted' nok en plov
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
(rykker og gebyrer)
(nu vi bliver dyre)
(advokat vi hyrer)
(bladet ej er opsagt)
(se den næste regning)
Og en rygsæk til udendørs brug

Nu bladet det er opsagt
- måske, har jeg bevis?
2 gratis blade
(men du skal købe)
(og der kommer flere)
(nu du abonnerer)
(og vi kræver penge)
(rykker og gebyrer)
(nu vi bliver dyre)
(advokat vi hyrer)
(bladet ej er opsagt)
(se den næste regning)
(tror du vi gi'r op nu)
Og en rygsæk der aldrig blev sendt

 

-----

Dedikeret til Bonniers Kundeservice, der fik bondefanget mig en maj måned, tjente på min konfliktskyhed, og lo hele vejen til banken.

Posted on tirsdag, december 9, 2008 at 05:34PM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.