« Arrrr! | Main | Det starter tidligt .. »

Jeg læser klart de forkerte bøger

Billede493.jpg 

Der er kun én ting at sige: Rawwwrrrr!

 

Posted on fredag, april 25, 2008 at 10:24AM by Registered CommenterAlexK in | Comments1 Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (1)

Det minder mig om:
I min søgen efter fantasybøger i ét bind stødte jeg ind i en helt ny genre, jeg ikke ANEDE eksisterede: Bøsse-fantasy.
Jeg læste Ellen Kushners tilsyneladende kultklaassiker "Swordpoint" og det var dælme en mærkelig oplevelse: Højadel, intriger, smukke judicial champions, et samfund, hvor det er fuldstændigt alle mændene går i seng med hinanden på kryds og tværs ... hvilket adder til intrigen. Men at det ligefrem er en genre ... damn.
to, maj 15, 2008 at 07:55PM | Unregistered CommenterMette

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.