« Jeg læser klart de forkerte bøger | Main | Jagten på den hurtige download »

Det starter tidligt ..

Jeg havde en lille tematisk oplevelse med mobilkameraet forleden. Den hedder: Banker er tidligt ude med riven, hvad kunder angår...

 

Billede479.jpg 

Nettos tilbudshylde: en fin, lille lege-bank, hvor man kan lære at trække for mange kontanter ud fredag aften, eller sætte sit lege-Dankort i brand, mens børneopsparingen stadig er uden for rækkevidde. *

 

 Billede480.jpg

En dør ind til en Jyske Bank filial. Små hænder, der gerne vil lege med penge, er også velkomne.

Nåmen, det var bare det.  

 

* Jeg er bare misundelig. Jeg havde bare et legekøkken med legemad, da jeg var lille ...  

Posted on torsdag, april 24, 2008 at 01:00AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.