« Ny underside | Main | Jegskalforfandenhavemitnet »

Marskens Hemmelighed som lydbog

Så er min bog, Marskens Hemmelighed, sørme udkommet som lydbog på biblioteket. Fedt! Det glæder jeg mig godt nok til at høre.

Posted on mandag, april 14, 2008 at 11:50PM by Registered CommenterAlexK in | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (2)

Sejt - og indlæst af Torben Sekov! Han er jo prof :)
ti, april 15, 2008 at 09:52AM | Unregistered CommenterPeter Brodersen
Oooh, og han har indlæst samtlige af Dennis Jürgensens bøger. :D
ti, april 15, 2008 at 10:45AM | Unregistered CommenterAlex

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.