« Så tæt på | Main | Dagens køb på iTunes »

Nu hvor jeg sidder og stener ambience ...

Enten er der kun så mange måder at hyle på når man er ulv, eller også har nogen, der designede lyd til Neverwinter Nights I købt det samme soundtrack som mig, "Wolves: The David Sun Natural Sound Collection, Sounds of the Earth". 1 time og 7 minutters afslappende ulvekoncert kun tilsat sørgmodig vind og landskabsambience. Men 4:55 minutter inde er jeg med ét teleporteret til de meget kantede, grønne landskaber uden for Neverwinter City og løber begejstret rundt i tankerne med min lile, grimme NWN I figur med det store sværd.  Der er lige to hyl i træk, der lyder præcist som de ulvehyl der kører som ambience så snart man er uden for civilisationen i NWN I. Shit you not.

Sådan kan man lægge mærke til så meget. Vidste du også hvor ofte den der celledørslyd fra Stockades i Stormwind bruges i andre film og spil? Nej, vel? Men det gør den. Signature sound. Jeg ved det, fordi min højre hånd omgående begynder at klikke på den imaginære mus for at loote.

Ok, måske er jeg bare træt.  

Posted on fredag, juni 22, 2007 at 02:44AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.