« Ny dyrlæge | Main | Nyt layout »

De starter tidligt...

Dagens - måske ugens eller månedens - bedste kommentar faldt i metroen mellem Nørreport og Forum, da tre raske ungersvende ikke en dag over 8 slog sig ned på klapsæderne omkring mig. Purken ved siden af mig slog (med lidt hjælp fra den medfølgende dame) op på sportssiderne i sin gratisavis, og råbte så med høj og klar barnerøst over til sine kammerater: "Jeg sidder ved siden af et lækkert skår!"

 Sådan, knægt. Du skal nok klare dig.

Posted on onsdag, maj 30, 2007 at 05:45PM by Registered CommenterAlexK in , | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.