« Så clean ... | Main | Endnu en e-mail adresse død »

Seed artikel på The Escapist

The Escapist har en meget smuk artikel om vores nyligt afdøde spil, Seed. Den kommer fint omkring  mange af de væsentlige grunde til, at både det og vores firma gik under, hvad vores motivation for at have kastet os ud i et så vildt projekt var, og mulighederne i kølvandet på Seed.

"Runestone's star burned brightly over the summer of 2006, but a troubled and buggy release (and a lack of external financial backing) laid the company low. On September 28, 2006, Runestone CEO Lars Kroll Kristensen posted a heartfelt farewell to his community. His departing words contained no hint of regret" (hele artiklen)

Posted on onsdag, november 8, 2006 at 11:50AM by Registered CommenterAlexK in , | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (2)

God artikel - et godt minde at efterlade, både for Seed, Runestone og Kroll.
on, november 8, 2006 at 09:42PM | Unregistered CommenterThomas Munkholt
Woo, min første comment :)
to, november 9, 2006 at 11:58AM | Registered CommenterAlexK

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.