« Kattens | Main | Seed artikel på The Escapist »

Så clean ...

Stadig intet grafikkort. Jeg tror ikke, jeg kan finde ud af at spille WoW mere, selv hvis det skulle komme. Mine fingre vil ikke kunne huske de rigtige taster. Min hjerne vil være ude af stand til at modtage eller benytte sig af alle de millioner af farver og tusindvis af pixels. Den er fanget i 800x640 og 32 bit. Mine øjne vil bløde og falde ud ved højere opløsninger. Jeg vil føle mig utryg ved alle de farver og alt den vilde action på mit skrivebord. Jeg har det meget bedre nu. Det er meget rarere at arbejde i store, bløde, primær-farvede miljøer. Og det er ligesom en opdagelsesrejse ud i ukendt land, når man skal scrolle rundt på websiderne for at se det hele. Det gemmer det bedste til sidst. Det gør hver side til en overraskelse, en rejse, en process, et virtuelt kinderæg. Hvad mon der ligger til højre for scrollbaren? Eller der, hvor jeg ikke kan maksimere vinduet ud til. Man ved det ikke. Og det er det bedste. Mysteriet. Det gådefulde. Det okkulte.

Og det ville jeg aldrig have oplevet, hvis SHG havde fået mit grafikkort hjem til tiden. Tilfældet og forsinkede forsendelser over Atlanten er gavmilde. Tak.

Hvis jeg scroller ned, kan jeg måske finde en "Publish" knap for denne nyhed om et stykke tid.  Scroll, Alex, scroll. Scroll, scroll, scroll.

Godt, der er hjul på min mus. Ellers ville 800x600 være rigtigt trælst.

Men det er det heldigvis ikke.

Scroll, scroll, scroll.  

Posted on onsdag, november 15, 2006 at 03:24PM by Registered CommenterAlexK in , | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.