« Dagens ord: Mobilstreaking | Main | Dagens ord: Vigepunkt »

Dagens ord: At knotte

Den tilstand man kan befinde sig i, når vejret er gråt, dagen for lang, bukserne strammer og det hele er lidt trælst. Så går man der med knuder på halen og rynker i panden og mugger og knotter og sender lange, skæve blikke til verden, og lader ting sive mellem sidebenene eller endda over læberne, indtil verden, vejret og alle de andre synes at arte sig igen. At knotte skal ikke forveksles med brokkeri.

Posted on fredag, oktober 30, 2009 at 03:36AM by Registered CommenterAlexK | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (2)

lø, oktober 31, 2009 at 11:35AM | Unregistered CommenterUlrik Kris
Nej - men der er mange der finder på ord. Anders Lund Madsen har vist også udgivet en bog eller to om det.
lø, oktober 31, 2009 at 11:48AM | Unregistered CommenterAlex

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.