« Dagens ord | Main | Flere billeder i galleriet »

Dagens ord

Mediesvaber

En topmoderne ungersvend mellem 18 og 45, der arbejder med spil, film eller TV. Han kan kendes på uniformen, som altid vil være hængerøvsbukser (dyre), et par kæder og straps dinglende ned ad det ene lår, en hue hevet godt ned over ørerne, et gelé-pjusket look og casual sneakers (endnu dyrere). Hertil kommer kamera, bærbar i sort designertaske og 1D6 straps dinglende fra en lomme samen med den uundværlige keystrap med seje medie-logoer. Mediesvaberen er altid lidt fraværende, tilbagelænet og professionelt uimponeret, hvilket skaffer ham adgang til de fleste ting.

Posted on fredag, februar 1, 2008 at 10:50AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.