« Dagens ord | Main | Dagens ord »

Dagens ord

Schmekt

Den tilstand man er i, når man er lige ved at gå i gang med noget kreativt, men ikke har taget det første skridt endnu. Det krilrer i maven, det bobler i hovedet og man er tændt. Man er fyldt til randen, dirrende, klar, smækker med skaberrogn, ladet til fingerspidserne og sulten som et lille barn efter at begynde, at skabe, at udtrykke sig.  Og dog gør man det ikke.

Schmekt er en tilstand af nydelse og doven lige-om-et-øjeblik-men-ikke-nu, som ikke skal forveksles med skriveblokeringer eller alvorlig skaberkrise. Den kan strække sig over mange dage, og ligesom månens faser til- og aftager den over tid. Den erfarne udøver kan således nyde at være i Schmekt i ugevis, men ved hvornår det er tid at rulle ærmerne op og rent faktisk lave noget.

Posted on fredag, februar 1, 2008 at 10:58AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.