« Muhaahaha! | Main | Billedgalleri »

Dagens billede

Billede118.jpg 

Mit morgen-skov-fix. Aaaaah. Jeg er som regel nødt til at trække i midlertidige gummisko for at kunne pløje igennem de 700 meter skov, men det er det hele værd.  

(Nu skal jeg snart have mig noget Photoshop) 

 

Posted on tirsdag, januar 22, 2008 at 12:55PM by Registered CommenterAlexK in | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (2)

Dunkelskov?! :-)

Eller ... ?

Man kan jo aldrig vide. Jeg lånte i alle fald "Marskens Hemmelighed" på biblioteket igår og glæder mig til at læse den. Den stod i øvrigt næsten klemt inde mellem to andre forfattere: en vis J.R.R. Tolkien og en vis Margaret Weis ... jeg gad vide, om det betyder noget?
:-)
on, januar 23, 2008 at 09:46AM | Unregistered CommenterUlrik K.
Hehe, ja, det er jo i hvert fald ikke det dårligste selskab man kan være i.

God fornøjelse med læsningen!
on, januar 23, 2008 at 09:48PM | Unregistered CommenterAlex

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.