« Mandag | Main | Dagens ord »

Dagens ord

Kontaktlussing

Dét der sker en helt almindelig grå fredag eftermiddag, hvor man får lyst til lidt selskab - måske en film, måske en kop kaffe - og går i gang med at ringe rundt. Tyve minutter senere har man seks beklagende  afslag, heraf to i kategorien "vi sidder lige et par venner og ser video - kan det blive en anden gang?", ti der ikke tog telefonen, tre numre der ikke længere virker, og en enkelt, der har været i  Frankrig det sidste halve år uden at du fik noget at vide, og derfor af gode grunde ikke er til noget.

En kontaktlussing er et sikkert tegn på, at man skal bruge mere tid på sine venner, og mindre tid på alt det andet.

 

Posted on torsdag, januar 17, 2008 at 12:57PM by Registered CommenterAlexK in | Comments3 Comments

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (3)

Det værste er, at når man kommer ind i en virkelig arbejdsgænge med højt tempo, eller hvad det nu kan være, så synes det at være så forbløffende let ikke at bruge energi på ens venner, ens familie, måske endda ens mand eller kone eller kæreste. For de er der jo hele tiden alligevel, ikke? Uden at man selv skal gøre noget for, at de er det ...

*KLASK!*


to, januar 17, 2008 at 11:01PM | Unregistered CommenterUlrik Kristiansen
Det er nemlig lige præcist derfor, det føles som en lussing, ud af det blå og fuldstændig uretfærdig. Indtil man får tænkt sig om.
fr, januar 18, 2008 at 12:27AM | Unregistered CommenterAlex
Med andre ord : Arbejde er roden til alt ondt...
fr, januar 18, 2008 at 10:07AM | Unregistered CommenterNick

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.