« Dagens køb på iTunes | Main | Blogopdateringer »

Når jeg bliver rig ...

... skal jeg have mig en ny bærbar maskine. Og ikke bare en ny maskine, men noget, der i det mindste går og lyder som et gaming beast med dirrende flanker. Min kærlighed er indtil videre faldet på en Zepto 6224 med et par ekstra tilføjelser (mere ram, større harddisk, noget trådløst), og den opstod efter at have trawlet tålmodigt rundt på nettet og læst forskellige anmeldelser på gamer- og hardware sites. Zepto 6224 indeholder blandt andet et NVIDIA Geforce 8600M GT, som tilsyneladende er Da Thang, hvis man gerne vil have et bærbart spilledyr, som man stadig kan betale med menneskepenge. Og siden min sidste bitre oplevelse med et dysfunktionelt grafikkort, er min interesse for udskiftelige MXM-kort mere end skærpet. 

Wraa, jeg glæder mig! Så er der faktisk en mulighed for, at det kan blive sjovt at være på en PvP-server, i stedet for at det bare er et nødvendigt onde (mit guild er der), fordi mit spil hakker og lagger hvis der sker noget uventet i verden ,som f.eks. en anden spiller, der springer frem for at jorde mig. Måske vil jeg blive så dristig, at jeg vover rent faktisk at springe rundt i en kamp, uden at forvente at mit kamera uden nogen anviselig grund peger op i himlen eller ned i jorden, eller drejer 180 grader så jeg pludseligt løber den forkerte vej. Det kan nemlig godt gøre PvP lidt sværere, end det egentlig er. Den nuværende maskine bliver også helt utrolig varm, når den kører noget som helst 3D-relateret. Så hvis ikke jeg husker at stable den op på 4 tykke bøger i hver side, koger den sammen indenfor 10 minutter. Det er heller ikke så godt, når man lige er midt i et raid.

Det føles i høj grad som utroskab at sidde og surfe efter en ny maskine på den gamle. Men jeg håber den forstår. Og som BFRs rædselsfulde og ret scary reklame siger: (indsæt læspende kvindestemme) "Når man bare simulerer er det jo ikke det samme som at være utro."

Jeg burde skrive en hel separat rant om den reklame. Hvad fanden har de tænkt på.  Well. Jeg kan huske deres firmanavn. Ligesom jeg ville kunne huske ansigtet på nogen i toget, hvis de satte sig på hug og sked på sæderne mens de hujede manisk og truttede i et båthorn.

 

 

Posted on onsdag, juni 20, 2007 at 11:44PM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.