« Endnu en e-mail adresse død | Main | Den første post er altid den sværeste »

10+ dage uden grafikkort

Skæbnen, det elskelige væsen, var ude med riven. Højst to timer efter at jeg var kommet hjem med mit konkursbo-loot (en anden og længere historie), begyndte mit grafikkort at dø. Det hvæsede og vaklede og hostede og lavede striber og sære prikker på min skærm, og efter et par muntre dage spenderet på diverse supportfora og computerroderi, faldt det tilfredst om på siden og udåndede med et sidste sæt striber og en finalt sort skærm. Utroligt nok gik der tre dage, og så skete det samme for min ven Kroll i den anden ende af byen - ikke samme æske, men samme kort. Freaky.

Heldigvis er det et MXM-kort. Det betyder, har jeg erfaret, at det kan skiftes ud. Med andre ord skal jeg ikke rykke større dele af indmaden på min bærbare ud. Uheldigvis er det i skrivende stund stadig i restordre. 10+ dage uden grafikkort and counting.

Og det er værre end det lyder. Computeren virker nemlig fint - med default VGA-settings. Det betyder ingen World of Warcraft, ingen fis og ballade, ingen spil, ingen fest. Men alle muligheder for at lave fornuftige ting som at besvare e-mails, der har ligget gemt siden sidste år, skrive CV og jobansøgninger og portfolio, forhandle med fagforeningen, læse op på ting man ellers havde udskudt og skrive de der tekster, man ikke lige har haft tid til, fordi det kunne være sjovt at levelle en ny karakter op igen-igen. Alle muligheder for overspringshandlinger brændte af sammen med det skide kort.

Faktisk savner jeg ikke WoW så meget, når alt kommer til alt. Jeg savner undskyldningen. Måske er jeg blevet clean.

(Burning Crusade kommer snart. Burning Crusade kommer snart. Burning Crusade tra-la-la-la-la) 

 

 

Posted on onsdag, november 8, 2006 at 04:48AM by Registered CommenterAlexK in , | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.